متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر نسیم نهاوندی به‌عنوان رییس دفتر ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد

خلاصه خبر:

نظر به تعهد، تجربه و شایستگی سرکارعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان رییس دفتر ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد منصوب می‌شوید.
امید است به استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر با تدوین و طراحی نظام جامع ارزیابی و پایش و بهبود عملکرد در سطوح مختلف و ساماندهی وضعیت آماری و انجام وظایف محوله برای ارتقای علمی و معنوی و تحقق اهداف عالی دانشگاه موفق و موید باشید.
با آرزوی توفیق الهی
محمد تقی احمدی
رییس دانشگاه

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1146