متن کامل خبر


 
اولین جلسه کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: اولین جلسه کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، مجری تدوین طرح تحول راهبردی، رییس دبیرخانه شورای طرح تحول راهبردی به همراه نمایندگاه معاونت ها به ریاست رییس دانشگاه در تاریخ 25/3/95 در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، مجری تدوین طرح تحول راهبردی، رییس دبیرخانه شورای طرح تحول راهبردی به همراه نمایندگاه معاونت ها به ریاست رییس دانشگاه در تاریخ 25/3/95 در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد.
دراین جلسه جناب آقای دکتر احمدی به مقایسه طرح تحول راهبردی دانشگاه با برنامه راهبردی سایر دانشگاه های کشور اشاره و به ملاحظات پیش روی اجرای این طرح نکاتی را ین کردند. در ادامه جلسه جناب آقای دکتر البدوی مجری تدوین طرح تحول راهبردی و اعضای کمیته در مورد نظامنامه اجرایی طرح به بحث و گفتگو پرداختند

9 تیر 1395 / تعداد نمایش : 932