متن کامل خبر


 
افت كيفيت دانشگاهها تهديد بزرگي براي تمام جامعه است

خلاصه خبر: دكتر احمدي در مراسم افتتاحيه همايش ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي كه هفتم ارديبهشت ماه در سالن شهيد چمران برگزار شد، به چالش هاي پيش روي دانشگاه ايراني در حوزه كيفيت اشاره كرد.

دكتر احمدي در مراسم افتتاحيه همايش ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي كه هفتم ارديبهشت ماه در سالن شهيد چمران برگزار شد، به چالش هاي پيش روي دانشگاه ايراني در حوزه كيفيت اشاره كرد.
در ابتداي اين مراسم دكتر محمد حسن زاده دبير اجرايي همايش به ارائه گزارشي از روند اجرايي اين همايش پرداخت.
وي اظهار داشت: در اين همايش سعي شده در كنار ارائه مقالات، ميزگردهاي علمي نيز برگزار شود و چالش هاي ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي در اين برنامه ها در نظر گرفته شود.
در ادامه دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در سخناني ضمن خير مقدم به میهمانان حاضر در سالن اظهار داشت: مساله كيفيت و اهميت ارزيابي براي دانشگاهيان مساله اي بسيار حياتي و مهم است. رسالت دانشگاه ؛ پاسداري، ايجاد و توسعه و تبيين كيفيت است براي آموزش ، پژوهش و فناوري و ايجاد الگويي براي نظام خارج از دانشگاه كه بتواند توسعه پيدا كند.
وي افزود: بهترين و مهمترين جايي كه در جامعه بايد با قوت و شجاعت به نظام سخت گيرانه نظارت بپردازيم دانشگاه است و خسارت هايي كه از نقص كيفيت در دانشگاه رخ مي دهد مي تواند تمام جامعه را تحت تاثير منفي خود قرار دهد و اين تهديد بزرگي براي نظام هاي خارج از دانشگاه نيز هست.
رييس دانشگاه تصريح كرد: ‌برخي از فشارها براي كاهش سطح نظارت كيفي به دانشگاهها وارد مي شود و ما دانشگاهيان بايد در اين زمينه بسيار قوي و محكم عمل كنيم. اگر دانشگاه اين تهديد را جدي نگيرد قطعا توسعه جامعه، توسعه نيروي انساني، توسعه صنعتي و توسعه منابع ملي كشور به خطر مي افتد و هيچ نظام جايگزيني وجود ندارد كه در اين زمينه راهگشا باشد. لذا اهميت اين همايش بسيار بالاتر از صرف يك تحقيق آكادميك و دانشگاهي است.
وي ادامه داد : علوم جديد در قرن بيست و يكم، علوم ظريف تر، دقيق تر و تركيبي هستند و جز با ارتقاي كيفيت نمي توان در اين علوم پيشرفت حاصل كرد.
رييس دانشگاه خاطر نشان كرد: دانشگاه ايراني در حال حاضر چالش هاي زيادي در حوزه كيفيت را تجربه مي كند. ما افت كيفيت و افت كيفي دانشجويان ورودي را در بسياري از دانشگاه ها داريم و افت كيفيت دانشجويان ورودي تهديد كننده جدي كيفيت دانشگاههاي ما است و بايد هشيار باشيم تا شاخص هاي كيفي فداي كميت نشود.
وي تاكيد كرد: با وجود تمام اين چالش ها، دانشگاه كيفي ترين سازمان كشور است و اين امر را بايد پاسداري كرد .
دكتر احمدي مساله رقابت در نظام آموزش عالي را مساله اي بسيار ضروري عنوان كرد و گفت: اين موضوع نيازمند ورود به عرصه بين المللي و بين المللي كردن دانشگاههاست و اين امر سرلوحه فعاليت هاي دانشگاههاي برتر قرار گفته است، لذا ارزيابي و استقرار نظام كيفيت يك ضرورت بسيار حياتي براي اين جريان است و حركت هاي اخير كه در نظام هاي آموزش عالي كشور رخ داده و رتبه بندي دانشگاهها، حركت مبارك و ارزشمندي در اين راستا است.
وي ابراز اميدواري كرد: در اين همايش شرايطي فراهم شود كه نظام كيفيت آموزشي عالي كشور بتواند با شاخص هاي كليدي مناسب و متناسب با شرايط كشور تعريف و نظام كيفيت در دانشگاههاي كشور با اين شاخص ها به صورت مستمر سنجيده شود تا يك جريان موفق ملي را در همه دانشگاهها داشته باشيم.

7 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2479