متن کامل خبر


 
توجه به كيفيت دانشجويان ورودي دانشگاه ها ضامن كيفيت آموزش عالي كشور است

خلاصه خبر: دبيرعلمي همايش ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي در مراسم افتتاحيه اين همايش كه هفتم ارديبهشت ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد، بر لزوم توجه به كيفيت دانشجويان ورودي دانشگاهها تاكيدكرد.

دبيرعلمي همايش ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي در مراسم افتتاحيه اين همايش كه هفتم ارديبهشت ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد، بر لزوم توجه به كيفيت دانشجويان ورودي دانشگاهها تاكيدكرد.
دكتر جواد حاتمي دبير علمي همايش در سخناني به ارائه گزارشي از اين همايش پرداخت و گفت: حدود 200 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شد كه پس از بررسي در كميته علمي 90 مقاله مورد پذيرش اوليه قرار گرفت و در نهايت 40 مورد پوستر و 19 عنوان سخنراني پذيرفته شد. در بحث مقالات فقيرترين حوزه،‌ حوزه سياست گذاري بوده است، زيرا تمركزگرايي در آموزش عالي به افراد اجازه نمي دهد كه در اين حوزه توجه ويژه وجود داشته باشد.
وي افزود: بخشي كه مقالات متعددي در زمينه آن واصل شد؛ حوزه پذيرش دانشجو بود كه يك از مواردي كه تضمين كننده كيفيت آموزش عالي كشور است ورودي هاي دانشگاه اعم از دانشجو و استاد مي باشد.
وي با اشاره به محورهاي اصلي اين كنفرانس تصريح كرد: ارزیابی داوطلبان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، هیات علمی در آموزش عالي، مبانی، رویکردها و الگوهای ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ارزیابی سیستم ها، برنامه های درسی و آموزشی در آموزش عالی، سیاستگذاری، برنامه ریزی برای ارزیابی جهت اقدام برای بهبودی، اشاعه فرهنگ کیفیت و ساختارسازی برای ارزیابی کیفیت و همکاری های ملی و بین المللی در ارزیابی و ارتقای کیفیت از جمله محورهاي اصلي اين كنفرانس مي باشد.

7 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1578