متن کامل خبر


 
آغاز جمع آوری داده های مربوط به ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال 94-93

خلاصه خبر:

در راستای اجرای ارزیابی عملکرد سالانه دانشکده ها جمع آوری داده های مربوط به ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال مالی 93 و سال تحصیلی 94-93 آغاز شده است.نماینده های محترم دانشکده ها به منظور دریافت فرم خام و راهنما و هم چنین ورود داده ها به پورتال دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد بخش فرم ها مراجعه نمایند.

1 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1661