اهداف و برنامه‏‌ها


 
 • تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
 • تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست؛
 • اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ها و دستور العمل­ های اجرایی؛
 • صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دولت؛
 • استقرار نظام مدیریت بهره‌وری سبز نظارت بر آن‌ها؛
 • حفاظت ار منابع و پایه، اصلاح و بهبود فرایندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست؛
 • ارتقاء بهره‌وری دانشگاه و استفاده مناسب‌تر از امکانات موجود؛
 • اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار؛
 • بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در دانشگاه ؛
 • تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز؛
 • ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه محیط زیست (آب، انرژی و ...).