متن کامل خبر


 
انتصاب‌های جدید مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی، مدیر گروه هوا فضا دانشکده مهندسی مکانیک و مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی منصوب و مدیر گروه مهندسی پزشکی- بیوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی، مدیر گروه هوا فضا دانشکده مهندسی مکانیک و مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی منصوب و مدیر گروه مهندسی پزشکی- بیوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس این احکام، دکتر بابک محمدزاده اصل با رتبه علمی استادیار به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی- بیوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و الکترونیک در سمت خود ابقاء و دکتر حوریه سلیمانجاهی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ویروس شناسی و دکتر مسعود سلیمانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر مجید میرزایی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه هوافضا دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر طراوت بامداد مدیر پیشین گروه ویروس شناسی، دکتر سعید کاویانی جبلی مدیر پیشین گروه خون شناسی و دکتر فتح اله امی مدیر پیشین گروه هوافضا به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی پست مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

25 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1037