متن کامل خبر


 
نشست معاونين و مديران بين الملل دانشگاه هاي منتخب كشور برگزار مي شود

خلاصه خبر: نشست معاونان و مديران بين‌الملل دانشگاه‌های منتخب كشور، 25 آذر ماه از ساعت 10 تا 13:30در سالن شورای دانشگاه برگزار می‌شود.

نشست معاونان و مديران بين الملل دانشگاه هاي منتخب كشور، 25 آذر ماه از ساعت 10 تا 13:30در سالن شوراي دانشگاه برگزار مي شود.

با توجه به رويكرد بين المللي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه يكي از اهداف اصلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، و همچنين گسترش روزافزون تعاملات بين المللي اعم از آموزشي و پژوهشي بين ايران و كشورهاي هدف، نشستي درخصوص بررسي چالشهاي موجود در اجراي همكاريهاي علمي بين المللي، و رايزني جهت ارائه راهكار براي تسهيل انجام فعاليت هاي مربوطه، با حضور معاونان و مديران دانشگاههاي منتخب برتر به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

 

25 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1003