متن کامل خبر


 
اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب شدند

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب شدند.

با حکم رییس دانشگاه، اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب شدند.

بر این اساس دکتر مهدی رزاقی کاشانی به عنوان رییس شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.
علاوه بر این، دکتر احمدی در احکامی جداگانه، دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی و دکتر سید عباس شجاع الساداتی را به عنوان اعضاء شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی منصوب و دکتر سید مجتبی صدرعاملی، دکتر حسن پهلوانزاده و دکتر جعفر توفیقی را در سمت عضویت شورای مذکور ابقاء کرد.
رئیس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر سید عباس شجاع الساداتی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وی در زمان تصدی پست ریاست و از دکتر مهرداد کوکبی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان عضویت در شورای مذکور تقدیر و تشكر كرد.

22 آذر 1394 / تعداد نمایش : 976