متن کامل خبر


 
نگاه ویژه مسئولان دانشگاه بر توسعه تعاملات بین المللی

خلاصه خبر: در جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه که با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا نهم آذرماه برگزار شد، بر اهمیت تعیین کشورهای هدف در توسعه تعاملات علمی بین المللی و حوزه های آموزشی جذاب از نظر بین المللی برای راه اندازی تأکید شد.

در جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه که با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا نهم آذرماه برگزار شد، بر اهمیت تعیین کشورهای هدف در توسعه تعاملات علمی بین المللی و حوزه های آموزشی جذاب از نظر بین المللی برای راه اندازی تأکید شد.

 

در ابتدای این جلسه مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه از گردآوری پیش نویس آئین نامه "پذیرش دانشجویان بین المللی برای گذراندن دوره های مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه مدت در دانشگاه" و انجام اقدامات اولیه جهت عضویت دانشگاه تربیت مدرس در آژانس دانشگاه های فرانسه زبان خبر داد.
دکتر موسوی نیز ضمن گفتگو در خصوص برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی در حوزه فعالیت های بین المللی، طرح اولیه آموزش بین المللی شدن اساتید را در قالب "توسعه تعاملات بین المللی" دانشکده علوم انسانی ارائه داد.
در ادامه رییس دانشگاه با اشاره به لزوم طبقه بندی فعالیت های بین اللملی جهت طرح در شورای همکاری های بین المللی گفت: فعالیت ها در 4 محور که هر محور نیز به عهده بخشی از دانشگاه باشد طبقه بندی می شود. محور نخست ایجاد انگیزه در داخل دانشگاه برای تشویق اعضای هیأت علمی به انجام فعالیت های بین المللی است که با برگزاری جلسات، نمایشگاه ها و اطلاع رسانی حاصل می شود. محور دوم تهیه و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری است مانند برگزاری دوره های آموزش زبان. محور سوم تهیه و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری است که ایجاد دفتر برای پشتیبانی، توسعه چارت، آموزش نیروی انسانی و... را شامل می شود. اما محور چهارم استفاده از فرصت های استراتژیک و گذرا به صورت داخلی و خارجی، مثل استفاده از الگوهای دیگر کشورها و اخذ پشتیبانی سیاسی و مالی از سازمان های دیگر است.

دکتر احمدی بر اهمیت تعیین حوزه عمل همکاری های بین المللی دانشگاه در کشورهای هدف تأکید کرد و افزود: اولویت ها و سیاست های علمی بین المللی دانشگاه نسبت به کشورهای منطقه و مناطق دیگر مثل اروپا باید تعیین گردد. تعیین حوزه های آموزشی جذاب در مناطق اروپای مرکزی و غربی اهمیت دارد. باید از دانشکده ها خواسته شود تا رشته های محبوب در سطح بین المللی و دانشگاه های برتر را معرفی کنند.
وی همچنین تأسیس مرکز غرب شناسی و راه اندازی بخش شیعه شناسی را حائز اهمیت برشمرد و خواستار اتخاذ تصمیماتی در مورد رشته اقتصاد سیاسی بین الملل در حوزه علوم انسانی شد.
در پایان جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مقرر گردید، طرح جامع برگزاری دوره زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان بین المللی توسط دانشکده علوم انسانی ارائه شود. همچنین مکاتبه با وزارت امور خارجه جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه ملی تاجیکستان و اجرای دوره مشترک زبان و ادبیات فارسی انجام شود.
در پایان مقرر گردید برای تعیین شعار دانشگاه روش های گوناگون درون گرا و برون گرا ارائه گردد.

 

17 آذر 1394 / تعداد نمایش : 974