متن کامل خبر


 
استاد آيينه وند به راستی الگوی حقیقی ادب و اخلاق بودند

خلاصه خبر: در آستانه برگزاری نشست تخصصی آیینه وند، زن و معرفت تاریخی" عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني می گوید: حاصل تلاش های استاد آيينه وند بیشتر به صورت میراث معنوی، علمی و تربیتی به جای مانده تا میراث مادی، و دانشجویان و شاگردان ایشان که در سراسر کشور به خدمت مشغولند میراث عظیم و سرمایه ای هستند که از کمتر استادی در این سطح باقی می ماند.

در آستانه برگزاری نشست تخصصی آیینه وند، زن و معرفت تاریخی" عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني می گوید: حاصل تلاش های استاد آيينه وند بیشتر به صورت میراث معنوی، علمی و تربیتی به جای مانده تا میراث مادی، و دانشجویان و شاگردان ایشان که در سراسر کشور به خدمت مشغولند میراث عظیم و سرمایه ای هستند که از کمتر استادی در این سطح باقی می ماند.

دكتر كبري روشنفكر عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني با اشاره به شيوه مدیریتي دكتر آيينه وند اظهار داشت: نخست در خصوص مقام ریاست دانشکده، ویژگی شخصیتی ایشان که متانت و آرامش بود جوی را در دانشکده فراهم نمود که اساتید و دانشجویان در مسیر حرکت علمی سرعت بجویند. آنجا هم با سعه صدر و تفویض اختیار و حمایت لازم برای من فرصت تجربه وآموزش فراهم آمد.
وي افزود: به طور کلی نگاه پدرانه ی ایشان در مدیریت شامل حال همه بود و حتی اگر خبردار می شدند یکی از اعضای سازمان دچار مشکلی شده خودشان شخصا وارد عمل می‌شدند و به هر طریقی مشکل گشایی می کردند و حتی در صورت نیاز، از بودجه شخصی کمک می کردند.
وي با اشاره به نگاه ويژه استاد به برخي نكات اخلاقي تصريح كرد: ایشان به اصالت و تربیت خانوادگی افراد بسیار معتقد و حساس بودند. معتقد بودند که افراد اصیل و تربیت شده در مکتب اسلام و در نهاد خانواده اصیل ایرانی توانایی هدایت جامعه را دارند. در همین راستا به دانشجویان و همکاران اجازه رفت و آمد خانوادگی می دادند و به این ترتیب اعتماد را در خانواده و محیط کار فراهم می آوردند. همچنین جوان گرایی استاد و شجاعت و شهامتشان در تمامی امور را باید به ویژگی¬های متعالی ایشان اضافه نمایم.
دكتر روشنفكر در خصوص ویژگی های شخصیتی استاد آيينه وند اظهار كرد: استاد بزرگوار به راستی الگوی حقیقی ادب و اخلاق بودند. احترام به بزرگ و کوچک، آیین فراموش نشدنی استاد بود. ایشان با توهین و تحقیر ناآشنا بودند و همین رمز موفقیتشان بود.
عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني ادامه داد: یکی از ویژگی های استاد، اعتماد بود و در همین راستا وقتی به نتیجه می رسیدند که حسن اعتماد منجر به شکوفایی گردیده و اختیار را واگذار می نمودند. از دیگر ویژگی های مثبت ایشان عدم انحصار طلبی و برخورد دموکراتیک در همه امور بود. ایشان وقتی ریاست پژوهشگاه را عهده دار شدند گفتند به دنبال برقراری دموکراسی هستند و همه ما را موظف
کردند تا مشارکت را حداکثری در نظر بگیریم و در امور از افراد نظرخواهی کنیم. حاصل تلاش های دکتر بیشتر به صورت میراث معنوی، علمی و تربیتی به جای مانده تا میراث مادی و دانشجویان و شاگردان ایشان که در سراسر کشور به خدمت مشغولند میراث عظیم و سرمایه ای هستند که از کمتر استادی در این سطح باقی می-ماند.
وي در خصوص نگاه استاد نسبت به مدیریت بانوان تاكيد كرد : در مورد نگاه ایشان به جامعه بانوان تاکید می کردند که زنان مورد اعتمادند و مسئولیت پذیر و لذا تلاش داشتند در امور مختلف، بانوان را وارد کنند.
وي خاطر نشان كرد: استاد با لحاظ نقش دوگانه زنان در جامعه و در منزل اساسا با کار کردن زنان فراتر از حد انتظار، مخالف بودند و با این حال برای برجسته کردن نقش زنان، همواره نقش خانگی زنان را در کنار نقش اجتماعی به رخ آقایان کشیده و به شیوه تشویقی همکاران زن را بالا می بردند. به طور کلی ایشان همواره توجه به این حدیث مشهور پیامبر (ص)، ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم را سرلوحه همه کارها قرار داده بودند.

17 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1023