متن کامل خبر


 
لزوم آسيب شناسي ايجاد شركت هاي دانش بنيان با توجه به شرايط كشور

خلاصه خبر: در نشست نهم آذر ماه شوراي دانشگاه، گزارشي از فعاليت هاي مركز رشد و فناوري دانشگاه ارائه شد.

در نشست نهم آذر ماه شوراي دانشگاه، گزارشي از فعاليت هاي مركز رشد و فناوري دانشگاه ارائه شد.

در اين نشست دكتر فتح اله امي مدير پارك علم و فناوري دانشگاه در سخناني ضمن ارائه گزارشي از فعاليت هاي مركز رشد فناوري دانشگاه اظهار كرد: تاكنون 93 طرح در مركز رشد دانشگاه ثبت نام كردند و پس از بررسي و داوري ايده ها ، 63 طرح براي رسيدن به مرحله تجاري سازي انتخاب شدند كه از اين تعداد 36 طرح در زمينه مهندسي، 8 طرح در پزشكي،‌8 طرح در علوم پايه، 6 طرح در كشاورزي و 5 طرح در هنر بوده است كه علاوه بر اين طرح ها 5 طرح نيز در زمينه علوم انساني تصويب گردیده كه قابل سرمايه گذاري هستند و در مركز رشد علوم انساني و هنر مستقر شوند.
در ادامه دكتر مسعود ابراهيمي كچويي مسئول مركز رشد مهندسي و فناوري دانشگاه در سخناني به مقدمه كوتاهي از فلسفه وجودي پارك هاي علم و فناوري و نيز نحوه فعاليت دره سيليكون به عنوان موفق ترين پارك علم و فناوري جهان پرداخت.
وي به برنامه هاي آتي مركز رشد دانشگاه اشاره كرد و گفت: ما تا پايان سال 94 طي دو مرحله پيش رشد و هر بار 20 مجموعه پيش رشد را پذيرش مي كنيم و تا پايان سال 98 در هر مرحله 30 شركت و تا پايان 1404 نيز در هر مرحله 40 شركت را پذيرش خواهيم كرد و پيش بيني مي شود تا پايان سال 1404، 400 هسته فناور را پذيرش كنيم.
وي افزود: از ديگر برنامه هاي ما،‌ برنامه هاي پيش رشد و ارائه ايده قبل از استقرار است و مراسمي مانند استارت آپ ها و شوهاي ايده در اين راستا برگزار مي شوند.
وي ابراز اميدواري كرد: نرخ موفقيت هسته هاي فناور كه در حال حاضر 10 در صد است تا سال 1404 به 50 درصد برسد و تا پايان سال 1404 در مجموع 300 شركت از پارك علم و فناوري عبور كنند.

وي همچنين ايجاد حوزه هاي تخصصي در پارك با استفاده از اسناد بالادستي، مزيت هاي نسبي دانشگاه، نوع انتخاب متقاضيان و سرمايه گذاران را از ديگر برنامه هاي پارك علم و فناوري عنوان كرد.
وي افزود: در زمينه تبليغ مدل سرمايه گذاري در مركز رشد نيز بايد كار جدي شود زيرا در حال حاضر در كشور اين مدل به صورت اجاره يا وام می باشد ولي در اروپا و آمريكا در ازاي سرمايه اي كه به شركت داده مي شود، تعدادي سهام از شركت دريافت مي شود.
وي برنامه هاي ترويجي در سطح اجتماعي، در سطح اعضاي هيات علمي و در سطح دانشجويان را از ديگر برنامه هاي مركز رشد برشمرد و گفت: ارتباط با ساير پارك ها و ارتباط با ايرانيان فعال در حوزه هاي كارآفريني در خارج از كشور، جذب سرمايه شركت هاي دولتي و خصوصي و ايجاد بازار كار نيز از ديگر برنامه هاي مركز رشد دانشگاه مي باشد.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و پيشنهادهای خود در خصوص فعاليت هاي پارك علم و فناوري و آسيب شناسي فعاليت هاي مركز رشد با توجه به شرايط كشور پرداختند.
رييس دانشگاه نيز در اين زمينه تصريح كرد: بايد نمونه هاي موفق پارك هاي فناوري در كشور نيز مورد بررسي قرار گيرند و از ظرفيت بالاي دانشكده حقوق و همكاران دانشكده در زمينه پشتيباني از شركت ها ، كپي رايت، ورشكستگي و حمايت هاي بازپروري استفاده گردد.
وي همچنين بر لزوم حمايت هاي ترويجي بيشتر و برگزاري كارگاهها و سمينارها در خصوص فعاليت هاي پارك علم و فناوري تاكيد كرد.
دكتر احمدي همچنين آسيب شناسي لازم در اين زمينه و بررسي خطرات احتمالي پساتحريم در رشد شركت هاي دانش بنيان را نيز مورد توجه قرار داد.

15 آذر 1394 / تعداد نمایش : 967