متن کامل خبر


 
تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن در دانشگاه

خلاصه خبر: سخنرانی دکتر محمدرضا حافظ نیا با موضوع تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن، شانزدهم آذرماه در دانشگاه برگزار می گردد.

سخنرانی دکتر محمدرضا حافظ نیا با موضوع تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن، شانزدهم آذرماه در دانشگاه برگزار می گردد.

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه با مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران، جلسه سخنرانی «تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن» را با حضور دکتر محمدرضا حافظ نیا عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشکده علوم انسانی، روز دوشنبه شانزدهم آذرماه جاری از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار می کند.

 

9 آذر 1394 / تعداد نمایش : 952