متن کامل خبر


 
انتصاب معاون جدید پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خلاصه خبر: دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شد.

دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامیدکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شد.
در حکم انتصاب دکتر شیخ الاسلامی که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده، موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر محمود رضا حقی فام، به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تقدیر و تشكر كرد.

9 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1040