متن کامل خبر


 
انتصاب معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه

خلاصه خبر: دکتر جلیل دلخواه با حکم رییس دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه منصوب شد.

دکتر جلیل دلخواه دکتر جلیل دلخواه با حکم رییس دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه منصوب شد.

در حکم انتصاب دکتر دلخواه که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی مرکز مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس مرکز، موفق و مؤید باشید."

9 آذر 1394 / تعداد نمایش : 979