متن کامل خبر


 
برگزاری دوره ی آشنایی با کتابخانه مرکزی در دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: دوره ی آشنایی با کتابخانه مرکزی ویژه ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی برگزار شد.

دوره ی آشنایی با کتابخانه مرکزی ویژه ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی برگزار شد.

دوره ی آشنایی با کتابخانه مرکزی از روز شنبه بیست و سوم آبانماه به مدت 5 روز در محل سایت کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار شد.

گفتنی است در این دوره ی آموزشی، دکتر حسن احمدی گاولیقی، عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع غذایی، به ارائه مطالبی در زمینه ی پایگاه های اطلاعات علمی تخصصی در حوزه ی کشاورزی پرداخت.

 

 

8 آذر 1394 / تعداد نمایش : 645