متن کامل خبر


 
عضویت دکتر ریاحی در کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو

خلاصه خبر: با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا ریاحی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس به عضویت شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو درآمد.

 

 

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا ریاحی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس به عضویت شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو درآمد.

 

 

با حکم دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و رئیس کمیسیون ملی یونسکو، دکتر علیرضا ریاحی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.
در این حکم آمده است: " بر اساس ماده 16 اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران و به استناد آیین نامه کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون مذکور، به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس به عضویت شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال برای تحقق اهداف کمیته مذکور در راستای هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای ملی و بین المللی به ویژه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و همچنین شناخت و معرفی توانایی ها و ظرفیت های کشور در زمینه های تخصصی ذیربط و مشارکت در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مربوط به آن موفق و مؤید باشید."

7 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1102