متن کامل خبر


 
هياتي از دانشگاه مك كواري استراليا از دانشگاه بازديد كردند

خلاصه خبر: هياتي از دانشگاه مك كواري استراليا دوم آذر ماه ضمن ديدار با معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه از دانشكده علوم پزشكي بازديد كرد.

هياتي از دانشگاه مك كواري استراليا دوم آذر ماه ضمن ديدار با معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه از دانشكده علوم پزشكي بازديد كرد.

در اين ديدار كه در دفتر معاون پژوهشي و فناوری برگزار شد، علاوه بر هياتي 4 نفره از دانشگاه مك كواري استراليا، دكتر فتح الهي معاون پژوهشي، دكتر خاجي مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي، دكتر محمدي رييس دانشكده علوم پزشكي، دكتر جوان مدير گروه فيزيولوژي دانشكده علوم پزشكي و دكتر اكبري عضو گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه حضور داشتند.

هياتي از دانشگاه مك كواري استراليا از دانشگاه بازديد كردند

در ابتداي اين نشست دكتر فتح الهي به معرفي كوتاهي از دانشگاه تربيت مدرس پرداخت و طرف استراليايي نيز به معرفي دانشگاه مك كواري استراليا پرداخت. يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه مك كواري نيز در خصوص مهندسي كامپيوتر و شبكه مطالبي را عنوان كرد. يكي ديگر از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه نيز درباره علوم پزشكي و بيماري هاي مربوط به آسيب هاي سلول هاي عصبي – حركتي و بيماري ام اس مطالبي را مطرح نمود.
در ادامه هيات استراليايي به همراه مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي، رييس دانشكده علوم پزشكي و مدير گروه فيزيولوژي از دانشكده علوم پزشكي دانشگاه بازديد كردند.
در اين نشست همچنين پيش نويس تفاهم نامه اي در جهت همكاري هاي علمي و پژوهشي ميان دو دانشگاه تنظيم و به هيات استراليايي تحويل شد تا در صورت بررسي و موافقت، جهت عقد تفاهم نامه به دانشگاه برگردانده شود.

 

3 آذر 1394 / تعداد نمایش : 972