متن کامل خبر


 
تصویب شیوه نامه اجرایی ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه

خلاصه خبر: در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که روز دوشنبه هجدهم آبان ماه با حضور رئیس، معاونین و مدیران و مسئولین فرهنگی دانشگاه برگزار شد، شیوه نامه اجرایی ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه بررسی و تصویب گردید.

در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که روز دوشنبه هجدهم آبان ماه با حضور رئیس، معاونین و مدیران و مسئولین فرهنگی دانشگاه برگزار شد، شیوه نامه اجرایی ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه بررسی و تصویب گردید.

تصویب شیوه نامه اجرایی ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه

شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به منظور تحقق اهداف و گسترش فعالیت های فرهنگی خود و ایجاد هماهنگی بین نهادها و فعالان فرهنگی دانشگاه و ساماندهی، نظام مند کردن و پرهیز از موازی کاری و اسراف در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، تأسیس ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی را در دستور خود قرار داد.
اعضاء ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه شامل: مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیر روابط عمومی، مسئول بسیج دانشجویی، مسئولان تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان، مسئول بسیج کارکنان، مسئول بسیج اساتید، مسئول دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مسئول دفتر امور کارکنان ایثارگر، مدیر حراست دانشگاه، مدیر امور اداری دانشگاه و یکی از مدیران معاونت دانشجویی می باشند.
گفتنی است شیوه نامه اجرایی ستاد هماهنگی برگزاری مناسبت های فرهنگی دانشگاه در یک مقدمه، چهار ماده و چهار تبصره تصویب و از تاریخ هجدهم آبانماه سالجاری لازم الاجرا شد.

2 آذر 1394 / تعداد نمایش : 972