متن کامل خبر


 
انتصاب رییس همایش کشاورزی و کارآفرینی

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، رئیس و دبیر بخش تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین همایش کشاورزی و کارآفرینی منصوب شدند.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، رئیس و دبیر بخش تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین همایش کشاورزی و کارآفرینی منصوب شدند.

طی ابلاغی از سوی دکتر یعقوب فتح الهی و به پیشنهاد رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر علی اصغر طالبی به عنوان رییس، دکتر مسعود بیژنی به عنوان دبیر بخش تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین و دکتر شهلا چوبجیان به عنوان عضو کمیته علمی همایش کشاورزی و کارآفرینی که شهریورماه سال 95 در دانشگاه برگزار می گردد منصوب شدند.
 

17 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1728