متن کامل خبر


 
سومين جلسه از سلسله نشست‌های علمی باستان شناسی قدسی برگزار می‌شود

خلاصه خبر: سومين جلسه از سلسله نشست های علمی باستان شناسی قدسی با سخنرانی دکتر لطف الله نبوی روز یکشنبه بيست و چهارم آبانماه در سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

سومين جلسه از سلسله نشست های علمی باستان شناسی قدسی با سخنرانی دکتر لطف الله نبوی روز یکشنبه بيست و چهارم آبانماه در سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه سلسله نشست های علمی باستان شناسی قدسی (روش شناسی، تکنیک ها و چالش ها) را با سخنرانی دکتر لطف الله نبوی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه برگزار می کند.
در این راستا سومين جلسه این سلسله سخنرانی ها با حضور صاحننظران و متخصصان این حوزه روز یک شنبه بيست و چهارم آبانماه جاری از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات دکتر میر حسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

سلسله نشست‌های علمی باستان شناسی قدسی
 

17 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1832