متن کامل خبر


 
برگزاری نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی در دانشگاه

خلاصه خبر: نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی چهارم آذرماه سالجاری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی در دانشگاهنهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی چهارم آذرماه سالجاری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

پژوهشکده اقتصاد نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی را روز چهارشنبه چهارم آذرماه سالجاری در سالن اجتماعات جابر دانشگاه برگزار می کند.

نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی به موضوع " اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران" در چارچوب محورهای اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد و اقتصاد ایران، ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی، ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران، نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی ایران، نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران و برنامه های اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی می پردازد
 

17 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1142