متن کامل خبر


 
تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان دانشگاه

خلاصه خبر: با تشکیل مجمع عمومی کانون بازنشستگان دانشگاه در روز یکشنبه نوزدهم مهرماه، اساسنامه کانون با رأی قاطع اعضاء به تصویب رسید و اعضای هیأت مدیره و بازرس کانون بازنشستگان دانشگاه انتخاب شدند.

با تشکیل مجمع عمومی کانون بازنشستگان دانشگاه در روز یکشنبه نوزدهم مهرماه، اساسنامه کانون با رأی قاطع اعضاء به تصویب رسید و اعضای هیأت مدیره و بازرس کانون بازنشستگان دانشگاه انتخاب شدند.

دکتر سهراب حاجی زادهدکتر سهراب حاجی زاده مشاور رییس و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان دانشگاه در تشریح اقدامات اولیه تشکیل کانون و تدوین اساسنامه آن گفت: برای تأسیس کانون بازنشستگان دانشگاه ابتدا تعدادی از اساسنامه کانون های مختلف جمع آوری و مطالعه شد و پیش نویس یک اساسنامه مناسب از متون استخراج و متن پیشنهادی در جلسه ای با حضور تعدادی از بازنشستگان هیأت علمی و غیر هیأت علمی بررسی گردید. سپس اساسنامه تدوین شده برای اظهار نظر هیأت رئیسه دانشگاه ارسال و پس از دریافت نقطه نظرات هیأت رئیسه و دفتر حقوقی دانشگاه اصلاحات پیشنهادی انجام شد.

وی افزود: مجمع عمومی کانون روز یکشنبه نوزدهم مهرماه با حضور قابل توجه بازنشستگان و نماینده ناظر دانشگاه، در سالن اجتماعات دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی تشکیل و متن اساسنامه با رأی قاطع اعضاء به تصویب رسید. همچنین در این جلسه میزان حق عضویت سالانه تعیین شد.

دکتر حاجی زاده به حضور دو نفر هیأت علمی و پنج نفر کارمند در ترکیب اعضای اصلی هیأت مدیره اشاره کرد و گفت: پس از رأی گیری، دکتر حاجی زاده، دکتر پاپلی یزدی، احمد مداح، سید جواد طباطبایی، محمد تقی همتیان، بهرام قاسمی و فاطمه عظیمی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، سید کاظم حسینی به عنوان بازرس، مسعود دارابی و محمدعلی آذرتاش به عنوان عضو علی البدل و فضل الله اسکندری به عنوان علی البدل بازرس انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با حضور اعضای هیأت مدیره تشکیل شد سید جواد طباطبایی به عنوان مدیر عامل برای امور اجرایی کانون انتخاب گردید.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان دانشگاه در پایان در خصوص نیازهای ضروری کانون اظهار داشت: اختصاص محلی برای دفتر کار و تهیه وسایل مورد نیاز اداری، اختصاص ایمیل و صفحه به نام کانون در سایت دانشگاه و تعیین زمان برای تشکیل جلسه اعضاء در حضور رئیس دانشگاه از ضروری ترین مواردی است که باید هرچه زودتر انجام شود. فرایند ثبت کانون در حال انجام است و امیدواریم با لطف خداوند و مساعدت دکتر احمدی از ابتدای تأسیس کانون، کار را با قدرت تمام آغاز کرده و پیش ببریم.

16 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1425