متن کامل خبر


 
سردبیر فصلنامه "برنامه ریزی و آمایش فضا" منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری به عنوان سردبیر جدید فصلنامه "برنامه ریزی و آمایش فضا" منصوب شد.

با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری به عنوان سردبیر جدید فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه به عنوان سردبیر فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
گفتنی است دکتر ابوالفضل مشکینی عضو هیأت علمی دانشگاه نیز با حکم دکتر فتح الهی به عنوان عضو هیأت تحریریه فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا منصوب شد.

1 مهر 1396 / تعداد نمایش : 973