متن کامل خبر


 
ساختمان قدیم کتابخانه با عنوان "بنیان" نامگذاری شد

خلاصه خبر: به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی و پس از بحث و بررسی، هیأت رئیسه دانشگاه با نام جدید ساختمان قدیم کتابخانه موافقت کرد.

به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی و پس از بحث و بررسی، هیأت رئیسه دانشگاه با نام جدید ساختمان قدیم کتابخانه موافقت کرد.
بدین ترتیب بر اساس ردیف 2 مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، ساختمان قدیم کتابخانه با نام جدید "بنیان" نامگذاری شد.

29 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1163