متن کامل خبر


 
برگزاری همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران

خلاصه خبر: قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه، همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران را ۱۷ و ۱۸ اسفند سالجاری برگزار می کند.

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه، همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران را ۱۷ و ۱۸ اسفند سالجاری برگزار می کند.
همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهرانهمایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران به ریاست دکتر محمدتقی احمدی حول محورهای: تجارب جهانی در مدیریت و ساماندهی پایتخت ها، اثرات جهانی شدن و روابط بین المللی در مدیریت و ساماندهی شهر تهران، مخاطرات طبیعی و محیط زیستی و راه کارهای ساماندهی آنها در شهر تهران، چالش های جمعیتی و مهاجرت و راه کارهای آن در ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای مدیریتی ساماندهی شهر تهران، عدالت اجتماعی و فضایی و ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی در ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای اقتصادی ساماندهی شهر تهران، نقش بخش خصوصی (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) و صنعت ساختمان در ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای کالبدی- فضایی، معماري و اثرات آن در ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای شبکه ارتباطی و حمل ونقل در ساماندهی شهر تهران، چالش ها و راه کارهای حقوقی ساماندهی شهر تهران، راه کارهای فناورانه در ساماندهی شهر تهران، تعامل بهینه تهران با شهرک های اقماری، حاشیه ها و پسکرانه های آن، ساماندهی تقسیمات سیاسی- اداری شهر تهران، تعامل سطوح مدیریت سیاسی در سطح استانی، ملی، منطقه ای و جهانی، مدیریت امنیت عمومی و پدافند غیر عامل در شهر تهران و مدیریت سلامت، ورزش و بهداشت محیط در شهر تهران، طی دو روز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات روز پانزدهم آذرماه و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات یکم بهمن ماه سالجاری است. دکتر سید یحیی صفوی به عنوان دبیر همایش، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی رئیس و دکتر ابراهیم رومینا دبیر کمیته علمی همایش و دکتر سیروس احمدی رئیس کمیته اجرایی همایش می باشند.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی pgsp.ir مراجعه نمایند.

12 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1277