متن کامل خبر


 
تمدید حکم سرپرستی دکتر امی در پارک علم و فناوری مدرس

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، حکم سرپرستی دکتر فتح اله امی بر پارک علم و فناوری دانشگاه تمدید شد.

از سوی رییس دانشگاه، حکم سرپرستی دکتر فتح اله امی بر پارک علم و فناوری دانشگاه تمدید شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و با عنایت به فعالیت های چشمگیر و رو به رشد پارک علم و فناوری مدرس، بدین وسیله اعلام می شود که حکم سرپرستی جنابعالی به شماره 11822/1 مورخ 20/4/94 کماکان به قوت خود باقی می ماند.
اميدوارم با توجه به اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه و برنامه های متقن و مؤثر پارک و مراکز رشد وابسته به آن همچنان قدم های استوار در ارتقای جایگاه و اثرگذاری مجموعه مذکور در عرصه علم و فناوری کشور برداشته و با توکل بر ایزد منان بیش از پیش موفق باشيد."

22 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1420