متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، احکام جدید اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه صادر شد.

از سوی رییس دانشگاه، احکام جدید اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه صادر شد.
بر اساس احکام صادره، دکتر محمد اقدسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر حسن دانائی فرد عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دکتر مهرداد کوکبی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر رضا محمدی رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور، به مدت دو سال به عنوان عضو شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند. دکتر مهدی پورطاهری عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه نیز به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان عضو شورای مذکور منصوب شد.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر حسینعلی بهرامی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان به عنوان عضوشورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه تقدیر و تشكر كرد.

19 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1319