متن کامل خبر


 
توديع و معارفه رييس دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست در نشست شوراي دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه سيزدهم شهريور ماه،‌ توديع دكتر حمزه شكيب رييس پيشين و معارفه دكتر ناصر خاجي رييس جديد دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست انجام شد.

در نشست شوراي دانشگاه سيزدهم شهريور ماه،‌ توديع دكتر حمزه شكيب رييس پيشين و معارفه دكتر ناصر خاجي رييس جديد دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست انجام شد.
در اين نشست رييس دانشگاه، ‌دكتر شكيب را فردي شايسته و اثرگذار در عرصه علمي جامعه و دانشگاه دانست كه خدمات ارزنده اي را از طريق نگارش آيين نامه هاي مهندسي و هم از طريق شوراي شهر تهران براي كشور داشته اند كه اميدواريم اين افتخار آفريني براي دانشگاه و كشور همچنان ادامه داشته باشد.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد: دكتر خاجي به عنوان يكي از اساتيد و مديران نسل دوم دانشگاه با توانمندي و پشتكاري كه همواره داشته اند بتواند دانشكده ر ادر جهت موفقيت هاي بيشتر سوق دهد.
در پايان لوح تقدير دكتر شكيب و حكم دكتر خاجي از سوي رييس دانشگاه به آنان اهدا شد.

19 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 963