متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی غیر ایرانی متقاضی آموزش زبان فارسی جذب می کند

خلاصه خبر: مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های آموزش زبان فارسی ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های آموزش زبان فارسی ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های متنوع آموزش زبان فارسی را در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته با ارائه گواهی نامه معتبر ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.
بنا بر اعلام این مرکز، امکان حضور در ایران با صدور ویزای دانشجویی به مدت یکسال و اقامت در خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس برای متقاضیان فراهم است. این دوره با همکاری و مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین المللی و واحد بین الملل دانشگاه برگزار می شود.

19 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1766