متن کامل خبر


 
حکم اعضای هیأت تحریریه ی مجله دانشکده کشاورزی تمدید شد

خلاصه خبر: از سوی دکتر فتح الهی، حکم اعضای هیأت تحریریه ی مجله دانشکده کشاورزی تمدید شد.

از سوی دکتر فتح الهی، حکم اعضای هیأت تحریریه ی مجله دانشکده کشاورزی تمدید شد.
با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، عضویت دکتر ناصر صفایی،دکتر سعید محرمی، دکتر یعقوب فتحی پور، دکتر ابراهیم محمدی گل تپه، دکتر علی اصغر طالبی و دکتر مسعود شمس بخش در هیأت تحریریه ی “Journal of Crop Protection” تمدید شد.
گفتنی است فصل نامه علمی- پژوهشی “Journal of Crop Protection” به منظور پیشبرد مطالعات علمی در خصوص بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی در زمینه های محصولات زراعی، باغداری و جنگلداری به زبان انگلیسی توسط انتشارات دانشگاه به چاپ می رسد.

15 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 903