متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی اصلاح نباتات و فرآیند منصوب و مدیر گروه مخابرات در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی اصلاح نباتات و فرآیند منصوب و مدیر گروه مخابرات در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر قاسم کریم زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و دکتر سید سعید حسینی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی منصوب و دکتر حمید سعیدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر حمید دهقانی مدیر پیشین گروه اصلاح نباتات و دکتر سید مجتبی صدرعاملی مدیر پیشین گروه فرآیند به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

11 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 831