متن کامل خبر


 
مسئول تشکیل شورای راهبری حسابداری تعهدی برگزیده شد

خلاصه خبر: از سوی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غلامرضا خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مسئول راه اندازی شورای راهبری حسابداری تعهدی تعیین شد.

مسئول تشکیل شورای راهبری حسابداری تعهدی برگزیده شد
از سوی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غلامرضا خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مسئول راه اندازی شورای راهبری حسابداری تعهدی تعیین شد.
دکتر حسین عسکریان ابیانه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، طی نامه ای غلامرضا خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان مسئول راه اندازی شورای راهبری حسابداری تعهدی تعیین کرد.
با توجه به دستاوردهای چشمگیر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم در اجرای حسابداری تعهدی، به منظور ادامه این روند، تشکیل شورای راهبری با مرکزیت ستاد و مشارکت تمامی متخصصین در سراسر کشور و استفاده از خرد جمعی، لازم می باشد. در این راستا غلامرضا خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مسئول راه اندازی شورای راهبری حسابداری تعهدی تعیین شد. تهیه شیوه نامه انجام امور، تعیین و معرفی کمیته های تخصصی، تعیین موضوعات مورد نیاز و سایر مواردی که این مهم را به نتیجه مطلوب برساند، بر عهده وی می باشد.

8 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 874