متن کامل خبر


 
معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، دکتر حمید سعیدی به‌ سمت معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد.

از سوی رییس دانشگاه، دکتر حمید سعیدی به‌ سمت معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد.
در حکم دکتر سعیدی که به امضاء دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پرنشاط و امید در ارتقای علمی و معنوی دانشکده و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."
حمید سعیدی استادیار گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.

8 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 982