متن کامل خبر


 
اعضای هیات تحریریه دو ماهنامه "مهندسی عمران مدرس" منصوب شدند

خلاصه خبر: طی احکامی جداگانه اعضای هیات تحریریه دو ماهنامه "مهندسی عمران مدرس" از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب شدند.

 در احکام دکتر محمد تقی احمدی، دکتر عباسعلی تسنیمی و دکتر بیتا آیتی که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به ‌عنوان اعضای هیات تحریریه دو ماهنامه "مهندسی عمران مدرس" منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید".

24 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1305