متن کامل خبر


 
اعضای هیات تحریریه فصلنامه "پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس" منصوب شدند

خلاصه خبر: اعضای هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب شدند.

در احکام دکتر مهدی رزاقی کاشانی، دکتر علی حق طلب، دکتر مهرداد کوکبی، دکتر سید محمد موسوی، دکتر محمد حسین نوید فامیلی، دکتر احمد رضا بهرامیان و دکتر محمد رضا امیدخواه که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به ‌عنوان اعضای هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
گفتنی است فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس با صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و با سردبیری دکتر محمد رضا امیدخواه منتشر می شود.

22 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1152