متن کامل خبر


 
دو انتصاب جدید در دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: از سوی رئیس دانشگاه، مدیر گروه مطالعات زنان و دبیر شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.

از سوی رئیس دانشگاه، مدیر گروه مطالعات زنان و دبیر شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.
با حکم دکتر محمد تقی احمدی و به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم انسانی، دکتر کبری روشن فکر به عنوان مدیر گروه مطالعات زنان و دکتر مهدی پور طاهری به عنوان دبیر شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر نهله غروی نائینی، به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه مطالعات زنان دانشکده مذکور تقدیر و تشكر كرد.

11 آبان 1394 / تعداد نمایش : 996