متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر نجفی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر نجفی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رییس آن دانشکده موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر نجفی دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی می باشد.
همچنین رییس دانشگاه از دکتر صابر خدابنده معاون پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.

10 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 967