متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در دانشکده علوم پایه

خلاصه خبر: مدیران جدید گروه های آموزشی زمین شناسی مهندسی، پترولوژی و زمین شناسی تکتونیک دانشکده علوم پایه منصوب شدند.

مدیران جدید گروه های آموزشی زمین شناسی مهندسی، پترولوژی و زمین شناسی تکتونیک دانشکده علوم پایه منصوب شدند.

از سوی رئیس دانشگاه، دکتر غلامرضا شعاعی به عنوان مدیر گروه زمین شناسی مهندسی، دکتر محمدرضا قربانی به عنوان مدیر گروه پترولوژی و دکتر محمد محجل کفشدوز به عنوان مدیر گروه زمین شناسی تکتونیک دانشکده علوم پایه منصوب شدند.

در احکامی دیگر دکتر ابراهیم راستاد در سمت مدیریت گروه زمین شناسی اقتصادی، دکتر احمد یزدانی در سمت مدیریت گروه فیزیک ماده چگال و دکتر علی ایمانپور در سمت مدیریت گروه ذرات بنیادی و نظریه میدانها این دانشکده برای دو سال ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هايی جداگانه از دکتر محمد رضا نیکودل در زمان تصدی مدیریت گروه زمین شناسی مهندسی، از دکتر نعمت اله رشیدنژاد عمران در زمان تصدی مدیریت گروه پترولوژی و از دکتر علی یساقی در زمان تصدی مدیریت گروه زمین شناسی تکتونیک دانشکده علوم پایه تقدیر و تشكر كرد.

11 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1111