متن کامل خبر


 
معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه نحوه استفاده از مرخصي تابستاني كاركنان را تشريح كرد

خلاصه خبر: دكتر محسن محمدزاده معاون پشتيباني و مناع انساني دانشگاه در گفتگويي نحوه استفاده از مرخصي تابستاني كاركنان را تشريح كرد

دكتر محسن محمدزاده معاون پشتيباني ومنابع انساني دانشگاه در گفتگويي نحوه استفاده از مرخصي تابستاني كاركنان را تشريح كرد.
دكتر محمد زاده در اين باره اظهار داشت: طبق روال هر سال برنامه مرخصي كاركنان در مرداد ماه به گونه اي برنامه ريزي مي شود كه پس از استفاده از مرخصي  با روحيه بهتر و آمادگي بيشتر به كار و تلاش در دانشگاه بپردازند.
نحوه اجراي مرخصي هاي مرداد ماه كاركنان كمي متفاوت تر از سال گذشته است تا ضمن رعايت كامل آيين نامه ها، از فرصت هاي آن نيز استفاده بهينه شود. طبق تبصره 1 ماده 55 آيين نامه اعضاي غير هيات علمي، اين اجازه به دانشگاه داده مي شود تا در هر سال به هر عضو غير هيات علمي 10 روز كاري مرخصي فوق العاده تشويقي بدهد كه اين مرخصي تشويقي بايد الزاما در ايام تابستان و نيمه اول فروردين ماه از سوي موسسه به كاركنان اعطا شود.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه كاركنان در نيمه اول فروردين ماه (ايام نوروز) از 5 روز مرخصي فوق -العاده خود استفاده مي كنند در ايام مرداد ماه نيز مي توانند از 5 روز ديگر مرخصي تشويقي خود استفاده نمايند.
دكتر محمد زاده ادامه داد: بر اساس اين آيين نامه، كاركنان با استفاده 10 روز مرخصي استحقاقي در مرداد ماه مي توانند از 5 روز مرخصي تشويقي بهره مند گردند و اگر تعداد مرخصي هاي باقيمانده آنها از 10 روز كمتر باشد مي توانند از 10 روز مرخصي استحقاقي بهره مند گردند و به تعداد مرخصي هاي اخذ شده در طول سال از آنها كسر گردد.
همچنين كارمنداني كه ضرورت حضور آنها در دانشگاه در مرداد ماه به تاييد مدير آنها و مديريت اداري دانشگاه برسد مي توانند 5 روز مرخصي تشويقي خود را تا دي ماه سال جاري استفاده نمايند.
وي خاطر نشان كرد: به دليل اينكه در مرداد ماه، دانشگاه به صورت نيمه تعطيل بوده و دانشجويان كمتري در دانشگاه مي باشند از كارمندان درخواست مي شود با هماهنگي با مديران خود از اين مرخصي استحقاقي و تشويقي خود استفاده نمايند تا از اين فرصت در جهت شادابي بيشتر و بازيابي توان خود بهره گيرند.

4 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1360