متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی و فلسفه و حکمت و منطق منصوب و مدیر گروه ریاضی کاربردی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی و فلسفه و حکمت و منطق منصوب و مدیر گروه ریاضی کاربردی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر روزبه پناهی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر سید محمد علی حجتی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه فلسفه و حکمت و منطق دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر سید محمد حسینی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مهدی شفیعی فر مدیر پیشین گروه سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی و دکتر محمد سعیدی مهر مدیر پیشین گروه فلسفه و حکمت و منطق به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

27 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1122