متن کامل خبر


 
بازديد تيم ارزيابي وزارت بهداشت از دانشكده علوم پزشكي دانشگاه

خلاصه خبر: جلسه اعتبار بخشي دانشكده علوم پزشكي از سوي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز سه شنبه سيزدهم تيرماه برگزار شد.

جلسه اعتبار بخشي دانشكده علوم پزشكي از سوي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز سه شنبه سيزدهم تيرماه برگزار شد.
در راستاي اجراي برنامه اعتبار بخشي استانداردهاي موسسه اي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور، تيم ارزيابي بيروني متشكل از دكتر ميرزا خليل بهمني، دكتر سيد محمد حسين يارمحمديان، دكتر شهرام اعتمادي فر، دكتر عبدالرسول خسروي و دكتر ابوالفضل محمدي به منظور بررسي مجدد و جمع بندي نحوه تحقق استانداردهاي موسسه اي در دانشكده حضور يافتند.
در جلسه اي كه با حضور تيم ارزيابي بيروني و رييس، معاونان و جمعي از مسئولان دانشكده و دانشگاه برگزار شد، دكتر عيسي محمدي رييس دانشكده پزشكي به بيان معرفي كوتاهي از دانشكده پرداخت.
وي اظهار داشت: دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس داراي 21 گروه علمي و 25 رشته تخصصي مي باشد. اين دانشكده داراي 94 عضو هيات علمي است كه 36 نفر از آنان داراي مرتبه استادي مي باشند. تعداد كل دانشجويان دانشكده نيز 865 دانشجو مي باشد كه از اين تعداد 396 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 469 نفر در مقطع دكتري مشغول به تحصيل هستند.
وي در ادامه تعداد دانش آموختگان دانشكده را 3991 نفر عنوان كرد و گفت: از اين تعداد 2989 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 1002 نفر در مقطع دكتري مي باشند.
دكتر محمدي در ادامه با اشاره به جذب اعضاي هيات علمي در دانشكده گفت: جذب اعضاي هيات علمي در اين دانشكده فقط از طريق فراخوان وزارت علوم انجام مي شود و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز از طريق سنجش وزارت بهداشت صورت مي گيرد.
وي تاكيد كرد: دانشكده علوم پزشكي تربيت مدرس در اعتبار بخشي رتبه بندي وزارت بهداشت در ميان دانشكده هاي تيپ 2، رتبه هشتم را در سال 94 كسب كرد كه اين به علت عدم تجانس ساختاري ما با وزارت بهداشت در برخي شاخص ها است و در زمينه توليدات علمي خارجي به ازاي هر عضو هيات علمي، دانشكده ما داراي رتبه اول در ميان دانشكده هاي پزشكي تيپ 2 مي باشد.
وي در ادامه به برخي از موفقيت هاي دانشكده و امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي آن اشاره نمود.
پس از سخنان دكتر محمدي، اعضاي تيم ارزيابي نيز به بيان نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند و در ادامه از قسمت هاي مختلف دانشكده و دانشگاه از جمله آزمايشگاهها، كلاس درس، كتابخانه مركزي، انتشارات، مركز رايانه، معاونت فرهنگي و دانشجويي، آشپزخانه و سلف سرويس دانشگاه و .. بازديد كردند.

14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1632