متن کامل خبر


 
انتصاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه در گروه زبان فارسی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم

خلاصه خبر: از سوی معاون مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عضویت گروه ادبیات فارسی، کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.

از سوی معاون مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عضویت گروه ادبیات فارسی، کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.
با حكم دكتر فرج الله طالبی معاون اجرایی و معاون گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی در خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر ناصر نیکوبخت استاد گروه زبان و ادبیات فارسی و دکتر ارسلان گلفام دانشیار گروه زبانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه به عنوان عضو گروه ادبیات فارسی، کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های درسی، کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.

13 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1108