متن کامل خبر


 
مدیر مسئول مجله "پژوهش های حقوق تطبیقی" منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر مرتضی شهبازی نیا ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌ عنوان مدیر مسئول فصلنامه "پژوهش های حقوق تطبیقی" منصوب شد.

دکتر مرتضی شهبازی نیا ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌ عنوان مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی منصوب شد.
در حکم دکتر شهبازی نیا که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده حقوق و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به ‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
گفتنی است فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی با صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

13 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1068