متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی آب، فیزیک دریا و فرآوری محصولات شیلاتی منصوب و سرپرست گروه برنامه ریزی حمل و نقل و مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی آب، فیزیک دریا و فرآوری محصولات شیلاتی منصوب و سرپرست گروه برنامه ریزی حمل و نقل و مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر مهدی شفیعی فر با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دکتر داریوش منصوری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فیزیک دریا و دکتر عبدالمحمد عابدیان با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه فرآوری محصولات شیلاتی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب و دکتر امیررضا ممدوحی با رتبه علمی استادیار به عنوان سرپرست گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر عبدالمحمد عابدیان با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مسعود قدسیان مدیر پیشین گروه مهندسی آب، دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری سرپرست پیشین گروه فیزیک دریا و دکتر مسعود رضایی مدیر پیشین گروه فرآوری محصولات شیلاتی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

11 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1537