متن کامل خبر


 
مشاور معاون آموزشی دانشگاه در اجرای طرح تحول راهبردی منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مقصود فراستخواه به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشگاه در زمینه اجرای طرح تحول راهبردی و ارتقاء کیفیت آموزشی منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مقصود فراستخواه به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشگاه در زمینه اجرای طرح تحول راهبردی و ارتقاء کیفیت آموزشی منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و نظر به تخصص، تجربه و شایستگی جنابعالی، به مدت دو سال به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشگاه در زمینه اجرای طرح تحول راهبردی و ارتقاء کیفیت آموزشی منصوب می شوید.
امید است با توجه به برنامه های راهبردی دانشگاه، امکان بهره مندی از اندیشه و تفکر ارزشمند جنابعالی برای حوزه معاونت آموزشی فراهم گردد و ارتقای روش ها و بهبود عملکرد در راستای اولویت های دانشگاه به ویژه در زمینه کیفیت آموزشی دانشگاه با پیشنهادات و نظارت مؤثر جنابعالی بصورت اقدامات مرحله ای اجرایی میسر گردد.

10 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1001