متن کامل خبر


 
حمايت مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از پايان نامه هاي دانشجويان رتبه اول دانشگاه ها

خلاصه خبر: سازمان بورس و اوراق بهادار از پايان نامه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان رتبه اول رشته هاي مرتبط در دانشگاه هاي برتر حمايت مالي مي كند.

سازمان بورس و اوراق بهادار از پايان نامه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان رتبه اول رشته هاي مرتبط در دانشگاه هاي برتر حمايت مالي مي كند.
دانشجويان واجد شرايط بايد پس از ارائه معرفي نامه رسمي از طرف دانشگاه به سازمان بورس، طرح پژوهشي( پروپوزال) خود را به مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس ارائه نموده تا در كميته راهبري پژوهش مورد بررسي قرار گيرد.
در صورت تاييد كميته، دانشجو بايد طرح پژوهشي خود را به گروه آموزشي مربوط در دانشگاه برای تصويب در گروه آموزشی و دانشكده ارائه نمايد.
پس از ارائه حكم و تاييديه نهايي طرح پژوهشي به مركز پژوهش از سوي دانشجو و تاييد نهايي طرح در مركز پژوهشي، دانشجو برای عقد قرارداد به مديريت منابع انساني سازمان بورس معرفي مي شود.
پس از عقد قرارداد، دانشجو موظف است گزارشات منظم ماهانه را با امضاي اساتيد راهنما و مشاور خود به مركز پژوهش سازمان بورس ارائه كند.
لازم به ذكر است سقف حمايت مالي از پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب 25 ميليون ريال و 50 ميليون ريال است. از خالص مبلغ قابل پرداخت هر پايان نامه، معادل 20 درصد به استاد راهنما و 80 درصد به دانشجو تعلق مي گيرد كه از سهم دانشجو معادل 40 درصد پس از تكميل و ارائه سه فصل اول پايان نامه با تاييد استاد راهنما و مشاور و مابقي پس از دفاع نهايي پرداخت مي شود و سهم استاد راهنما نيز پس از ارائه تاييديه دانشكده در خصوص دفاع از پايان نامه پرداخت خواهد شد.

7 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1250