متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی و فناوری واحد بین الملل دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید مرتضی ضمیر به عنوان معاون پژوهشی و فناوری واحد بین الملل دانشگاه منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید مرتضی ضمیر به عنوان معاون پژوهشی و فناوری واحد بین الملل دانشگاه منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس واحد بین الملل و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی و فناوری واحد مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی واحد بین الملل و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی واحد بین الملل بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر رئیس آن واحد موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر ضمیر استادیار گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی می باشد.

13 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 2675