متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای شورای رفاهی اساتید دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمد تقی احمدی، اعضای شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب شدند.

از سوی دکتر محمد تقی احمدی، اعضای شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب شدند.
با حکم رئیس دانشگاه و به استناد ماده 2 شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دکتر محسن محمدزاده (معاون پشتیبانی و منابع انسانی)، دکتر مختار جلالی (معاون آموزشی)، دکتر محمدرضا امین ناصری (معاون فرهنگی و اجتماعی)، دکتر یعقوب فتح الهی (معاون پژوهشی و مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه)، دکتر فرزین نصیری ( مدیر امور اداری)، دکتر محمد علی رستگار (مدیر مرکز تربیت بدنی)، غلامرضا خاکسار ( مدیر امور مالی) و ناصر ابراهیم نژاد ( رئیس اداره رفاه)، برای مدت دو سال به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب شدند.
گفتنی است شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره از سوی وزارت علوم، برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ گردیده است.

7 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1283