متن کامل خبر


 
عضویت اعضاء هیأت تحریریه نشریات دانشگاه تمدید شد

خلاصه خبر: طی احکامی جداگانه از سوی معاونت پژوهشی و فناوری، عضویت برخی اعضاء هیأت تحریریه نشریات دانشگاه تمدید شد.

                         

                                  عضویت اعضاء هیأت تحریریه نشریات دانشگاه تمدید شد

 

 

 

طی احکامی جداگانه از سوی معاونت پژوهشی و فناوری، عضویت برخی اعضاء هیأت تحریریه نشریات دانشگاه تمدید شد.

با حکم دکتر یعقوب فتح الهی و به استناد ماده 8 آیین نامه نحوه انتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه، عضویت دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری در هیأت تحریریه فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، عضویت دکتر خلیل پروینی و دکتر آبتین گلکار در هیأت تحریریه دو فصلنامه پژوهش های ادبیات تطبیقی، عضویت دکتر شعبان الهی و دکتر احمدعلی خائف الهی در هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، عضویت دکتر حمیدرضا شعیری و دکتر محمدرضا محمدی در هیأت تحریریه دوماهنامه جستارهای زبانی به مدت 4 سال تمدید شد.

9 آبان 1394 / تعداد نمایش : 943